Obchodujte s Íránem

 LogoKomoraTRanspa

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY VÁM S TÍM POMŮŽE.

V návaznosti na své předchozí aktivity a s ohledem na proces rušení sankcí vůči Íránu zřídila Hospodářská komora České republiky komplexní program podpory pro české firmy, které se zajímají o rozvíjení obchodu s Íránem. Íránský trh s 80 miliony spotřebitelů a podnikatelů je obrovskou příležitostí pro české firmy. Tento potenciál je potřeba využít a konkrétními projekty naplnit prostor, který Hospodářská komora České republiky jménem české podnikatelské sféry v minulých letech připravovala a budovala.

Program je otevřen všem firmám, členům i nečlenům HK ČR, které spatřují v Íránu zmiňovaný potenciál, mají co nabídnout a chtějí úspěšně znovuobjevit íránský trh.

Registrujte se a získáte nejen tyto exkluzivní výhody - možnost účastnit se:

 - Podnikatelských misí do Íránu

Podnikatelské mise do Íránu

Osobní kontakt s potenciálním partnerem je stále nezastupitelnou částí počátku a rozvoje úspěšného obchodního vztahu, proto jsou podnikatelské mise vhodným nástrojem k navazování nových a rozvíjení stávajících obchodních vztahů. Díky smlouvě uzavřené s Íránskou obchodní, průmyslovou a důlní komorou může HK ČR zajistit vhodné íránské protějšky dle požadavku českých firem, a to ve spolupráci se spolehlivým partnerem, který má perfektní znalost íránského hospodářského prostředí a podnikatelské komunity v Íránu. HK ČR organizuje především doprovodné podnikatelské mise českých ústavních činitelů (do Íránu např. doprovodná mise náměstka ministra zahraničních věcí v září 2014, doprovodná mise ministra zahraničních věcí v září 2015 apod.), ale realizuje i vlastní podnikatelské kontaktní akce ve spolupráci s íránskou národní komorou i její regionální sítí. Účastí v podnikatelských misích HK ČR se mohou české firmy dostat ke kontaktům i jednáním, kam by individuálně bylo obtížné či nemožné proniknout. Kromě obchodních partnerů může HK ČR sjednat i přijetí u představitelů státní a veřejné správy v Íránu, a to v doprovodu českého ústavního činitele či v rámci vybrané skupiny českých firem.

 
- Podnikatelských fór

Podnikatelská fóra

U příležitosti návštěv íránských ústavních činitelů, resp. vrcholných představitelů ministerstev a dalších orgánů státní a veřejné správy organizuje HK ČR podnikatelská fóra a setkání. Pokud je íránský představitel doprovázen podnikatelskou delegací, organizuje HK ČR v rámci podnikatelského fóra bilaterální jednání mezi českými a íránskými firmami. Pokud ne, jsou organizována separátní setkání českých firem s příslušným íránským představitelem. Podnikatelská fóra jsou další zajímavou možností dozvědět se aktuální informace a/nebo navázat kontakty s íránskými potenciálními partnery.

 
- Kulatých stolů a seminářů o Íránu

Kulaté stoly a semináře o Íránu

S cílem podělit se o aktuální, relevantní a praktické informace týkající se procesu rušení sankcí a rozvoje obchodu s Íránem organizuje HK ČR informačně-vzdělávací akce pro podnikatele. Vybrané osobnosti diskutují interaktivní formou s účastníky o různých tématech a aspektech obchodu s Íránem, např. o hospodářském vývoji, právní problematice, rozhodčím řízení, exportním financování, kulturních rozdílech ve vedení obchodního jednání apod. Standardně jsou na tyto akce zváni i představitelé těch českých firem, které již v obchodu s Íránem získaly zkušenosti a jsou připraveny své poznatky sdílet. HK ČR podporuje výměnu tipů, doporučení i varování mezi více a méně zkušenými exportéry tak, aby další exportéři mohli zvolit nejvhodnější postupy na Íránském trhu, vyvarovali se chyb a mohli být na specifickém íránském trhu úspěšní

 
- Veletrhů a výstav v Íránu

Veletrhy a výstavy v Íránu

Dalším nástrojem podpory obchodu je účast na veletrzích a výstavách přímo v Íránu. HK ČR uzavřela partnerství s českou agenturou Zephyr a společně organizují českou účast na vybraných sektorových veletrzích a výstavách v Íránu, a to nejen v hlavním městě Teheránu, ale i v regionech. Účastník programu může využít výhodných podmínek účasti dojednaných s místními organizátory a participovat buď samostatným výstavním stánkem, nebo v rámci stánku HK ČR. Aktivní účast na veletrzích a výstavách patří k často využívaným formám multiplikace osobních kontaktů i v jiných zemích, prostřednictvím HK ČR nyní i v Íránu.

 
- zajistíme asistenci a pomoc s Exportními dokumenty

Exportní dokumenty

HK ČR vydává dokumenty nezbytné pro realizaci exportu, zejména Osvědčení o původu zboží, zároveň ověřuje další průvodní doklady, např. faktury. Při účasti na veletrzích a výstavách v Íránu mohou české firmy využít tzv. ATA karnetu, který je nezbytným dokumentem pro bezcelní přepravu vzorků a ukázek výrobků. I tento dokument je oprávněna vydat HK ČR. Nejen pro mimopražské firmy nabízí HK ČR vyřízení dalších formalit souvisejících s vydáním Osvědčení o původu zboží, které musí potvrdit Ministerstvo zahraničních věcí a také Velvyslanectví Íránské islámské republiky v Praze.

prostřednictvím Kontaktních servisů

Kontaktní servis

Účastníkům programu bude k dispozici i další nástroj k oslovení partnerů v Íránu, a to formou tzv. Kontaktního servisu. HK ČR je schopna zprostředkovat zveřejnění nabídek a poptávek českých firem íránskou národní komorou a zároveň bude zveřejňovat nabídky a poptávky íránských firem určených českým podnikatelům. Tato forma je vhodná spíše pro firmy, které zatím pouze zvažují vstup na íránský trh a chtějí si vytvořit úvodní představu o povaze možné spolupráce

a další aktuální informace o Íránu naleznete na internetovém portále privátním přístupem www.branadopersie.cz

Internetový portál o Íránu s privátním přístupem

Registrovaní účastníci mohou navštěvovat internetový portál BRÁNA DO PERSIE, kde HK ČR shromažďuje veškeré informace o íránském trhu, postupu odstraňování sankcí, tiskové zprávy, rychlé zprávy od ZÚ ČR v Teheránu a další informace obchodní povahy. Součástí portálu je i plán připravovaných podnikatelských misí, kulatých stolů a dalších akcí souvisejících s Íránem. Portál je přístupný pouze pro registrované účastníky programu, kterým je přiděleno přístupové heslo. Mohou tedy kdykoli a odkudkoli zjistit, co je právě nového o Íránu.

 

 Další výhody pro registrované

Registrovaní účastníci programu mohou využít následujících výhod:

1. Exkluzivní přístup ke všem informacím o připravovaných aktivitách vůči Íránu (zařazení do databáze registrovaných účastníků programu, privátní přístup do internetového portálu BRÁNA DO PERSIE s veškerými informacemi o Íránu).

2. Přednostní zařazení do podnikatelské delegace či do seznamu účastníků všech dalších akcí organizovaných v rámci programu BRÁNA DO PERSIE, u nichž je omezena kapacita či podmíněna kvalifikovaným výběrem.

3. Sleva 5% z účastnického poplatku v případě podnikatelské mise, 50% v případě Kontaktního servisu a 50% v případě podnikatelských fór, kulatých stolů, seminářů, pokud jsou tyto akce zpoplatněny.

4. Bezplatná konzultace s odborným pracovníkem Zahraničního odboru HK ČR (doporučení postupu, možnosti kontaktů na instituce v ČR i Íránu, obchodní příležitosti apod.).

5. Asistence při vyřizování víz (podpůrný dopis pro žádost o íránské vízum, potvrzení zvacího dopisu, pomoc při pozvání íránského partnera do ČR apod.).

6. Sleva 50% z poplatku hrazeného za zprostředkování ověření dokladů na konzulárním oddělení Velvyslanectví Íránu v Praze v souvislosti s vydáním Osvědčení o původu zboží.

7. Sleva 10% z účastnického poplatku na Krajských exportních konferencích, které HK ČR ve spolupráci s Krajskými hospodářskými komorami organizuje 1x ročně ve všech krajích České republiky s cílem přiblížit českým firmám nástroje podpory exportu.

                                                                                                                                          *****

   Doosan Skoda Power is part of a powerful combination of companies united under the Doosan Group to deliver complementary technologies, skills and value to customers the world over.

We build our future on rich tradition and sophisticated technology. Thanks to the many years of experience in this field, we have managed to maintain the status of one of the five strongest manufacturers of steam turbines in the world. This is proven by recently awarded/completed major contracts and supported by the constant product development and collaboration with world-leading EPC contractors. We export hundred percent of our turbines.

www.doosanskodapower.com