O Íránu

Po téměř 10 ti letech dochází k postupnému uvolňování sankcí s Íránskou islámskou republikou.

Pro všechny firmy se tím od 16.1.2016 otevírají velké příležitosti v oblasti spolupráce s íránskými firmami. 

Hospodářská komora České republiky se na tento okamžik připravuje již několik let, a proto spustila speciální program s exkluzivními informacemi a výhodami  Brána do Persie.

 

Obchodní příležitosti

Íránský trh má vzhledem k dobré reputaci českých firem a výrobků značný potenciál a slibné perspektivy spolupráce. Řada českých firem se z nejrůznějších důvodů rozhodla exportovat do Íránu prostřednictvím třetí země. Tento nepřímý export je v současnosti odhadem 2 násobný oproti přímému českému vývozu do tohoto teritoria. 

Větší šance prosadit se v místních podmínkách mají dodávky komponentů či základních materiálů a polotovarů. V případě investičních celků je značný tlak ze strany vlády veden především na dokončení velkého počtu rozpracovaných projektů před zadáváním projektů nových. U potencionálních nových projektů je kladen důraz na financování. Jedná se především o preferovaný B.O.T. systém, dále různé formy dlouhodobých úvěrů či formy obchodu typu Buy - Back.

Hlavní oblasti obchodně-ekonomické a výrobní spolupráce, na které by se měli čeští podnikatelé zaměřit jsou tyto: 

- všeobecné a těžké strojírenství

- průmysl (automobilový, dopravní, textilní, dřevařský, cementárenský, zdravotnický, sklářský, elektrotechnický, energetický, chemický, farmaceutický aj.)

- obráběcí stroje, čerpadla a zavlažovací technika, elektromotory, ložiska, stavební a zemědělské stroje

- ocelářský a metalurgický průmysl

- dopravní infrastruktura (cesty, mosty, železnice, přístavy, letiště)

- inženýrské stavby (úprava pitné vody, čističky odpadních vod, ekologické stavby aj.)

- geologické práce a těžební průmysl (železných i neželezných rud)

 Značný vliv na ekonomický rozvoj mají volné a zvláštní obchodní a ekonomické zóny, pro které platí zvláštní finanční a bankovní regulace, včetně garancí a stimulů pro vstup přímých zahraničních investic. Základní význam mají 3 volné zóny v Perském zálivu – ostrov Kiš, kde 10 % tvoří zahraniční investice v oblasti obchodu a turistiky, ostrov Qešm se 300 průmyslovými, obchodními a servisními jednotkami a přístav Čáhbahár, Další volná zóna Sirján je na jihovýchodě země. V posledním období získávají na významu nové zvláštní obchodní zóny jako Anzalí v oblasti Kaspického moře, Sofálčegán, který se buduje v blízkosti Teheránu, a Džolfá – speciální ekonomická zóna ve Východním Ázerbájdžánu. Mnohá bankovní, finanční a investiční omezení jsou ve volných zónách zrušena a jiná, jako například dovozní a vývozní režim, celní režim, bankovní styk, pracovní právo, sociální zabezpečení, zahraniční investice a pohyb cizinců, byla podstatně zjednodušena. Zahraniční a íránští investoři mohou participovat na ekonomických činnostech v jakémkoliv vzájemně odsouhlaseném investičním poměru. V rámci nové legislativy pro podnikání jsou zóny volného obchodu a zvláštní ekonomické regiony zvýhodněné 4–15 lety daňových prázdnin, které začínají od začátku obchodních aktivit. Zákonem z roku 2002 je zaručena ochrana zahraničních investic.

Írán & ČR

S Českou republikou měl ale ještě v roce 2013 Írán vzájemný obchod jen za pouhých 800 milionů korun, v dalších letech se dokonce ještě mírně snížil. Například sousední, stejně lidnaté Turecko dosáhlo ve stejném roce s Českem devadesátkrát větší obchodní výměny. Čeští vývozci tání ledu kolem Íránu včas zachytili. V roce 2014 tam vyrazila mapovat budoucí možnosti poprvé v historii podnikatelská mise zhruba dvaceti českých firem. „V případě, že dojde k uvolnění sankčního režimu, bude důležité být na tomto trhu jako první. Máme i na co navazovat, vždyť Írán a Českou republiku pojí historické obchodní vazby, stojící na pevných základech vybudovaných v 60. a 70. letech minulého století," konstatoval po misi prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

V posledních 4 letech zorganizovala HK ČR 5 misí českých podnikatelů do Íránu včetně doprovodné mise ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, několik kulatých stolů věnovaných tomuto teritoriu a přijala delegace íránských podnikatelů. Další podnikatelské mise, cesty na mezinárodní veletrhy, podnikatelská fóra, semináře či kulaté stoly se připravují. Podrobnější zprávy z již uskutečněných akcí či o nově připravovaných najdete na tomto portále.

Poznejte Írán i z kulturního hlediska